GARANTI
 
  • På våra pannor och brännare lämnas minst
    två års garanti.
  • På vårt arbete avs. installation lämnas
    två års garanti.
  • Vi är även behjälpliga med att ordna förmånliga lån vid installation av pelletsbrännare och pelletspannor.