EKONOMI & MILJÖ
 
  Om din panna / brännare är bristfällig, eldas eller sköts på fel sätt så kan nedanstående hända:
  • Eldningen blir dyrare eller så får du elda mer än nödvändigt
  • Utomhusluften blir förorenad och människor kan bli sjuka
  • Det finns risk för brand i pannrummet, skorstenen eller i själva huset och du får inte ut full försäkringsersättning
  • Grannsämjan blir dålig, den resurs grannen ändå är går förlorad. Grannen kommer att klaga på illaluktande rök, sotiga trädgårdsmöbler och eventuella andningsproblem.
  • Miljö- eller brandmyndigheten kan komma att begränsa eller till och med stoppa pannans användning
  TIPS
  • Har du kombipanna - undvik tjuvdrag vid oljeledning - sota och trima pannan
  • Pellets sparar både vår miljö och dina pengar
   Värms huset upp med pellets sparas ca 17 000 kr/år jämfört med el och ...

Klicka för större bildKlicka för större bild

Klicka för större bildKlicka för större bild
 
Klicka för större bildKlicka för större bild