SERVICE & INSTALLATION
Villor och Fritidhus   Marina   
Upvärmning av Fartyg och Fritidsbåtar Upvärmning av Fartyg och Fritidsbåtar Upvärmning av Fartyg och Fritidsbåtar
  SERVICE
  • Oljebrännare
  • Oljepannor
  • Pulsonex pannor
  • Läckage i oljetank
  • Byte av värmesystem
  • Undersökning av ledningar
  • Byte av cirkulationspumpar
  • Rep. av reglerutrustningar
  SANERING
  • Oljesanering
  • Asbests sanering
  • Tankrengöring
  INSTALLATION
  • Oljebrännare
  • Oljepannor
  • Pulsonex pannor
  • Varmluftspannor
  • Cirkulationspumpar
  • Reglerutrustningar
  • Övriga rörarbeten
  • Övriga el-arbeten
      

 • Regelbunden service av alla anläggningar
  ger god driftsäkerhet samt optimal förbränning
  som sparar både pengar och miljö. • Tack vare vår långa erfarenhet
  kan vi utföra ett bra arbete på kort tid.